Om os

Nogle vigtige årstal i Thisted Varmeforsyning amba's historie:

1961

Blev Thisted Varmeforsyning etableret

Varmen leveres fra central Vest på Møllevej

1964

Central Øst på Aspevej sat i drift

1967

Central Nord på Ringvej sat i drift

1978

Det fælles kommunale forbrændingsanlæg I/S Thyra leverer varme til Thisted Varmeforsyning

1984

Thisted Landsogns Fjernvarme fusionerer med Thisted Varmeforsyning

1984

Geotermi pilot anlæg i drift

1988

Geotermisk demonstrationsanlæg i drift

1988

Tilsted området forsynes med fjernvarme

1989

Centralerne tilsluttes naturgas

1989

I / S Kraftvarmeværk Thisted etableres, Thisted Varmeforsyning ejerandel udgør 1/3

1991

Kraftvarmeværket, sættes i drift med produktion af både elektricitet og varme

1993

Akkumuleringstank – 1700 m³ - opføres på central Nord

1995

Ny Servicebygning ved central Nord

1996

Hovedforsyningsledning Vest etableres

1997

Hovedforsyningsledning Øst etableres

1997

Bygningsrenovering af Central Nord

2003

Bygningsrenovering af Central Vest

2003

Ejerforholdet i I/S Kraftvarmeværk ændres, Thisted Varmeforsyning indtræder med 50% ejerforhold

2005

Halmvarmeanlægget sat i drift

2006

Hillerslev Kraftvarmeværk fusionerer med Thisted Varmeforsyning

2007

Akkumuleringstank – 2500 m³ - opføres ved KVVT

2009

Etablering af Thisted Fjernkøl i midtbyen

2011

Forsyningsområdet udvides til byens industriområder

2011

Geotermi indvindingstilladelse overdrages fra DONG

2011

50 års jubilæumsbog "På vej mod fremtiden"

2017

Geotermi injektionsboring etableres på Uglevej

2018

Klitmøller Kraftvarmeværk fusionerer med Thisted Varmeforsyning

2018

Hovedforsyningsledning til Klitmøller etableres "Kulturhistorisk rapport"

2022

Sennels konverteres fra naturgas til fjernvarme fra Thisted Varmeforsyning