Halm

Følg opførsel af nyt halmanlæg her:

HVEDEHALM

Licitation på hvedehalmleverance

 Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. anmoder herved om tilbud på hvedehalmleverance til varmeforsyningen for en 1 årig periode, fra 1. august 2024 til 31. juli 2025.

Halmen skal være brændbar og leveres i storballer af Heston typen principielt med dimensionerne; bredde 1,2m * højde 1,3m * længde max. 2,70 m og min. 2,40 m og vægt 500 - 750 kg/stk.

Tilbuddet skal afgives som faste priser for hele kontraktperioden og angives for henholdsvis levering direkte fra mark i perioden august – september og/eller fra overdækket lager i perioden oktober - juli.

Den tilbudte mængde skal udgøre minimum 100 tons og maksimum 1.000 tons pr. tilbud.

Tilbudsblanket, leveringsbetingelser og kontrakt kan downloades fra www.thisted-varmeforsyning.dk

Tilbuddet skal mailes til post@thisted-varmeforsyning.dk senest 1. marts 2024.

Thisted Varmeforsyning forbeholder sig ret til frit at vælge blandt de modtagne tilbud.

Tilbudsgiveren må ikke være under konkurs, rekonstruktion eller anden insolvensbehandling.

Såfremt tilbudsgiveren ved eller bør vide, at hans bo er eller vil blive begæret taget under insolvensbehandling, kan tilbudsgiveren ikke kvalificeres til deltagelse i licitationen.

De relevante dokumenter og betingelser finder du nedenfor.

Tilbud afgives senest 1. marts 2024

HALM

Licitation på halmleverance

 Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. anmoder herved om tilbud på halmleverance til varmeforsyningen for en 1 årig periode, fra 1. august 2024 til 31. juli 2025.

Halmen skal være brændbar og leveres i storballer af Midi Big typen principielt med dimensionerne; bredde 1,2m * højde 0,9m * længde max. 2,70 m og min. 2,40 m og vægt 450 - 750 kg/stk.

Bestående af mindst 60 % hvede og maksimum 40 % byg/rug/raps/frøgræs, leveret i hele læs af én slags.

Tilbuddet skal afgives som faste priser for hele kontraktperioden og angives for henholdsvis levering direkte fra mark i perioden august – september og/eller fra overdækket lager i perioden oktober - juli.

Den tilbudte mængde skal udgøre minimum 100 tons og maksimum 1.000 tons pr. tilbud.

Tilbudsblanket, leveringsbetingelser og kontrakt kan downloades fra www.thisted-varmeforsyning.dk

Tilbuddet skal mailes til post@thisted-varmeforsyning.dk senest 1. marts 2024.

Thisted Varmeforsyning forbeholder sig ret til frit at vælge blandt de modtagne tilbud.

Tilbudsgiveren må ikke være under konkurs, rekonstruktion eller anden insolvensbehandling.

Såfremt tilbudsgiveren ved eller bør vide, at hans bo er eller vil blive begæret taget under insolvensbehandling, kan tilbudsgiveren ikke kvalificeres til deltagelse i licitationen.

De relevante dokumenter og betingelser finder du nedenfor.

Tilbud afgives senest 1. marts 2024

//