Halm

HVEDEHALM

Licitation på hvedehalmleverance

Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. anmoder herved om tilbud på hvedehalmleverance til varmeforsyningen for en 1 årig periode, fra 1. august 2018 til 31. juli 2019.

Varmeforsyningens behov for hvedehalm forventes at andrage ca. 8.000 tons i perioden.

Tilbuddet skal afgives som faste priser for hele kontraktperioden og angives for henholdsvis levering direkte fra mark i perioden august – september og/eller fra overdækket lager i perioden oktober - juli.

Den tilbudte mængde skal udgøre minimum 100 tons pr. tilbud.

Tilbuddet skal mailes til post@thisted-varmeforsyning.dk senest 1. marts 2018.

Thisted Varmeforsyning forbeholder sig ret til frit at vælge blandt de modtagne tilbud.

 Tilbudsgiveren må ikke være under konkurs, betalingsstandsning eller anden insolvensbehandling.

Såfremt tilbudsgiveren ved eller bør vide, at hans bo er eller vil blive begæret taget under insolvensbehandling, kan tilbudsgiveren ikke kvalificeres til deltagelse i licitationen.

 

De relevante dokumenter og betingelser finder du nedenfor.

Tilbud afgives senest 1. marts 2018

DOWNLOAD
Leveringsbetingelser For Hvedehalm 2018 2019.pdf
DOWNLOAD
Leveringskontrakt For Hvedehalmleverancer 2018 2019.pdf
DOWNLOAD
Tilbudsblanket 2018 2019.pdf