Mission, vision og værdier

Thisted Varmeforsynings mission fremgår af § 2 i vedtægterne.

- Selskabets formål er at drive fjernvarmeforsyning i Thisted Kommune gennem etablering af fjernvarmeanlæg samt gennem deltagelse i og/eller aftag fra energiproducerende virksomheder.

- Selskabets forsyningsområde fastsættes til enhver tid af selskabets bestyrelse under hensyntagen til såvel tekniske som økonomiske forhold samt den til enhver tid gældende lovgivning.

- Selskabet kan forestå tekniske og administrative opgaver for andre forsyningsvirksomheder.

Thisted Varmeforsynings vision er:

- Thisted Varmeforsyning vil være en selvstændig, forbrugerejet og veldrevet virksomhed, som sætter miljørigtig drift, leveringssikkerhed samt stabile lave priser i højsædet.

- Thisted Varmeforsyning vil være en troværdig, initiativrig og attraktiv arbejdsplads, som vil være i stand til at tiltrække og fastholde dygtige og engagerede medarbejdere.

- Thisted Varmeforsyning vil drive aktiviteter til gavn for forbrugerne og samtidig være førende i branchen.

Thisted Varmeforsyning arbejder efter følgende værdier og leveregler:

Respekt og ærlighed:

Det er vigtigt, at vi respekterer hinanden uanset baggrund, alder, køn og personlige værdier. Samtidig skal vi være åbne og ærlige overfor hinanden, for derved at skabe større tillid til hinanden og derigennem bidrage til en positiv ånd.

Samarbejde og opbakning:

Det er vigtigt at arbejde sammen om at nå de fælles mål. Det skal ske gennem gensidig forståelse og åbenhed medarbejderne og bestyrelsen imellem. Dette indebærer, at den nødvendige information er til stede. Det er vigtigt for os at blive hørt. Det er vigtigt, at vi bakker hinanden op i enhver given situation.

Troværdig:

Thisted Varmeforsyning skal fremstå som en troværdig medspiller i alle henseender. Derfor er det vigtigt, at alle har kendskab til de interne retningslinier og procedurer.

//