Hvorfor fjernkøling fra Thisted Varmeforsyning?

Hvorfor er fjernkøling en attraktiv mulighed?

 • Kølebehovet er stigende
 • 40 - 50% af kølebehovet bruges til computerkøling
 • Stigende elforbrug generelt samt sikkehed mod havari - forsyningssikkerhed
 • Store investeringer forude på grund af udfasning af kølemidler

Ulemper ved kompressorkøleanlæg

Ved traditionelt kompressorkøleanlæg er der investering i og service af:

 • Kompressorer inklusive svingningsdæmpere, styre og krafttavle, SRO-anlæg og intern fortrådning
 • Køletårne ​​inklusive blæsermotorer, indsugningsdæmpere, sekundære stativer for køletårne
 • Styre- og krafttavle til installation inklusive køletårne ​​på tag, pumper, maskinrumsventilation, vandbehandling, samt diverse forskellige
 • Gasalarmanlæg samt sikkerhedsudstyr
 • Frekvensomformere til pumpestyring
 • Dokumentation
 • Røranlæg til køletårnsvand inklusive pumper
 • buffertank
 • Trykholdesystem til koldt vand
 • Vandbehandlingsanlæg
 • Transformator inklusive el-fødekabel
 • Kompressorrum og køletårnsgård
 • Stålforstærkninger samt betonfundamenter til rør, pumper og køletårne

Ved fjernkøling er der blot tilkobling til ventilator.

Økonomiske fordele for kølekunder (som er vanskelige at prissætte)

 • Ved udvidelse - nemmere at tilpasse produktionskapacitet
 • Pladsbesparelser
 • Intet behov for driftspersonale
 • Ingen investeringer ved el-forsyningsselskab
 • Intet behov for kølemidler som skal behandles med omhu
 • Ingen håndtering af kemikalier, pesticider / syre (ved køletårne)
 • Ingen støj fra kompressorer og køletårne ​​/ kondensatorer
 • Frie arkitektoniske muligheder
 • Forsyningssikkerhed
 • Grøn profil styrkes
//