Optimering af fjernvarmeinstallation

Ved højt forbrug af fjernvarmevand/høj returtemperatur nedsættes Thisted Varmeforsynings produktionsanlægs ydelse, dette skyldes 3 ting:

- Der skal bruges unødvendig høj pumpe kapacitet til den øgede mængde fjernvarmevand. Klimabelastning: Øget elforbrug pga. dimensionering af pumpe og rør, er lagt ud for optimal drift.

- Den høje returtemperatur er med til at øge energitabet i vores ledningsnet.

Klimabelastning: Øget varmetab, giver unødvendig merproduktion

- Den høje returtemperatur vil medføre at lavtemperatur produktionsudstyr ikke kan udnyttes fuldt ud. Det betyder, at der vil blive lukket mere energi ud af skorsten, og det geotermiske anlæg vil have lavere ydelse og virkningsgrad.

 

Så ved at holde en lav returtemperatur spares der på varmeregningen hos forbrugeren. Derudover er en lav returtemperatur med til at mindske klimaaftrykket fra varmeproduktionen og give en billigere varmepris til alle.

 

e|Forsyning

Som hjælpe værktøj til at overvåge ejendommens forbrug, findes e|Forsyning, som kan bruges af alle Thisted Varmeforsynings forbrugere. Her kan man se forbrug, sammenligne med sidste år og meget mere. e|Forsyning fås både som app og på web. Forbrugernummer og kode står på jeres faktura.

//