DFHs portal opdateres med nye grænseværdier for rangering og opdeling af el deklaration i øst og vest 
Efter dialog med Energistyrelsen er det blevet klart, at hver gang de udgiver en ny årlig CO2-rangering, så gælder den fra udgivelsestidspunktet. 

Når vi i DFH omstiller vores portal til de nye grænseværdier, betyder det, at grænserne ændrer sig på alle deklarationer i portalen. Så hvis I har deklarationen på jeres hjemmeside via html-kode, kan I opleve, at en deklaration I tidligere har udarbejdet skifter fra grøn til gul.  

Det påvirker IKKE jeres emissioner, andel vedvarende energi, eller brændselssammensætningen. De data gemmes hver gang, der oprettes en ny deklaration. 

//