Sparekassen Thy har klimavenlig komfort

Sparekassen Thy er den seneste i rækken af virksomheder i Thisted bymidte, der tager konsekvensen af, at du godt kam komfortkøle og passe på miljøet samtidigt.

Direktør Ivan Christiansen og bestyrelsesformand Lars Toft Hansen

Normalt er aircondition og komfortkøling til store virksomheder forbundet med larmende og grimme kompressorer uden på bygningerne. Men ikke hos Sparekassen Thy, der har valgt at tilslutte sig Thisted bymidtes fjernkølingsnetværk. Fjernkøling er et spændende nyt tiltag fra Thisted Varmeforsyning, der kombinerer komfort, økonomi og miljøhensyn. "Miljøhensynet vejer i denne sammenhæng tungest hos Sparekassen Thy", fortæller direktør Ivan Christiansen, og han fortsætter med at fortælle, at Sparekassen Thy har en lang tradition med at støtte grønne initiativer i lokalsamfundet.

Kraftig CO2-reduktion

Sammen med bestyrelsesformand for Thisted Varmeforsyning Lars Toft Hansen har Ivan Christiansen besigtiget den nye installation, der ikke syner af meget i kælderen. Det er netop én af fordelene ved fjernkøling, fortæller Lars Toft Hansen . Fjernkølingen kommer ind med den installerede fjernvarme, og derfor er der intet at se uden på bygningen. Fjernkøling er moderne komfortkøling som samtidig er med til at reducere CO2-udledningen og derved beskytte klimaet. Ejendomsmassen i Danmark står samlet for omkring 40 % af CO2-udledningen. I takt med at bygningerne bliver bedre og bedre isolerede, stiger behovet for køling. Fjernkøling reducerer energiforbruget med ca. 70 % i forhold til traditionel kompressordrevet køling. Ydermere kommer kølingen i Thisted overvejende fra vedvarende energi, hvilket betyder, at de 30 tons CO2 Sparekassen Thys bygning på Store Torv før brugte på køling, bliver kraftigt reduceret.

Minimering af gener i bymiljøet

Fjernkøling har en række fordele for miljøet i Thisted bymidte, fortæller Lars Toft Hansen. Almindelig køling medfører, at man er nødt til at installere kompressorer uden på bygninger og butikker. Disse kompressorer er arkitektoniske skadende for bymiljøet, men endnu mere betydningsfuldt er det, at kompressorerne støjer kraftigt i perioder, hvor bygningerne har behov for køling. Samtidigt bruger kompressorerne også unødvendigt meget strøm, hvilket gør denne kølingsløsning uhensigtsmæssig for miljøet.

De få gener fjernkøling påfører de handlende i midtbyen er udelukkende knyttet til etablering af et nedgravet kølerørssystem. Når rørene er anlagt, vil du som bruger i byen ikke bemærke, at der leveres fjernenergi til køling i de butikker, du besøger. Fjernkøling har ingen negativ visuel indflydelse på arkitekturen og har samtidig alle de samme fordele som fjernvarme.

Thisted Kommune bag store CO2-besparelser

Thisted Kommune skærer med et hug 50 tons CO2 væk fra deres årlige udledning ved at installere fjernkøling til kommunens computercentral.

"Ved at installere fjernkøling sparer vi en udledning af 50 tons CO2 om året. Dette viser Thisted Kommunes vilje til at passe på klimaet og understreger vores ønske om at være Danmarks førende klimakommune," fortæller borgmester Lene Kjeldgaard Jensen.

Vi kender det alle. Vores computere bliver varm, og bliver de varme nok fungerer de ikke. Derfor er der installeret køleblæsere, køle-ribber og meget andet i kraftfulde pc'ere, men dette er bare ikke altid nok. Thisted Kommune gemmer al data e et såkaldt serverrum, hvor en række computere gemme borgernes data. Det kræver kræfter, og hvor en computer bruger kræfter bliver der varmt. Meget varmt. Derfor har Thisted Kommune valgt at investere i fjernkøling, da tiden kom til at investere i ny køling til serverrummet.

Ensartet kølingsbehov hele året

Lene Kjeldgaard

Formand for Thised Varmeforsyning Lars Toft Hansen fortæller, at Thisted Kommune med deres serverrum er en ideel kunde til fjernkøling i Thisetd. Fordi serverne kører hele året - døgnet rundt - er det meget let at fastlægge kølebehovet. Tidligere brugte Thisted Kommune 100 MWh om året, eller det der svarer til godt og vel 20 familiers normalforbrug til  at køle serverrummet. Dette elforbrug er nu fuldstændigt væk og erstattet af klimavenlig fjernkøling. Ud over at afløse 50 tons CO2 om året har Thisted Kommune også prissikret sin energiinvestering. Lars Toft Hansen fortæller, at for det første er det aftalt, at prisen for fjernkøling aldrig må overstige, hvad det ville have kostet at køle serverrummet konventionelt, men samtidigt er det også sådan, at fjernkøling i lighed med fjernvarme bliver billigere jo flere der er tilsluttet.

Fjernkøling passer på miljøet

Thisted by har i dag en varmeforsyning, der stammer fra flere vedvarende energikilder. Thisted Varmeforsyning har derfor flere strenge at spille på, når der skal leveres energi til byens borgere. Den største leverandør er Kraftvarmeværk Thisted. Dette affaldsfyrede kraftvarmeværk kører hele året, hvilket betyder, at der i sommer halvåret vil være et behov for at bortkøle overskudsvarme. Da det er mest miljørigtigt at udnytte energien fuldt ud hele året, er fjernkøling en oplagt teknologi til kraftvarmen. Her er Thisted Kommune med til at udnytte den overskudsvarme, der ellers ville have været bortkølet. Fjernkølingen drives af fjernvarme gennem et absorptionskøleanlæg, der er placeret i kælderen på J.P. Jacobsen Center. Herfra pumpes køling rundt til de tilsluttede kunder nær Thisted bymidte. Takket være både affaldsforbrændingen og også Thisted Varmeforsynings halmvarme- og geotermiske anlæg, er fjernkølingen i Thisted blandt landets mest bæredygtige kølingsmetoder.

Ikke kun for kommunen

Fjernkøling er ikke kun tiltænkt kommunens serverrum. Fjernkøling er en ideel løsning for mange byggerier omkring bymidten som f.eks. butikker og kontorer. Fra et miljøperspektiv er det oplagt, at de erhvervsdrivende omkring bymidten får mulighed for også at sige, at de er med til at nedsætte forbruget af fossile brændstoffer ved at bruge fjernkøling. Samtidigt gør de deres bygninger pænere og mindre støjende, da de med fjernkøling ikke har behov for grimme støjende kompressorer uden på deres bygninger, da fjernkøling bliver tilført bygningerne ligesom fjernvarmen.

Men også som forretningsfremme er der spændende perspektiver i fjernkølingen. Virksomhedernes forbrug af el til komfortkøling, det vil sige køling til et behageligtindeklima for kunder og ansatte, er ikke længere fradragsberettiget. Da fjernkøling samtidigt med bliver billigere jo flere der er tilsluttet, er fjernkøing ikke blot godt for miljøet - det er også godt for økonomien.

//