Thisted Fjernkøl ApS har beslutte fremover at regulere sit erstatningsansvar i overensstemmelse med sin forsikringsmæssige afdækning.

Fremtidige leverancer af fjernkøling vil således ske på følgende ansvarsmæssige vilkår:

 

Thisted Fjernkøls erstatningsansvar

Thisted Fjernkøl er, med de nedenfor anførte begrænsninger, ansvarlig i henhold til dansk rets almindelige regel om uagtsomhed for skader der påføres Kunden eller Kundens ejendom.

Thisted Fjernkøls ansvar overfor Kunden omfatter ikke dækning af indirekte eller afledede tab, herunder drifts- og avancetab, tab af data, tab af goodwill og tidstab.

Thisted Fjernkøls ansvar overfor den enkelte Kunde, herunder for skader på Kundens ejendom, er herudover pr. kalenderår begrænset til maksimalt kr. 15.000.000.

 

Ansvarsreguleringsbestemmelserne får virkning fra 1. juni 2018.

//