Tips og ideer til forbedring af afkølingen

Når man taler om afkøling, er det følgende ting, der skal kikkes på. Det handler om husets varmeflader, dvs. radiatorer og gulvvarme.


Det skal gribes an på følgende måder, afhængigt af hvilken installation man har.

1-strengsanlæg:

Her skal husets radiatorer indstilles til max. helt åben. Er der nogle rum man ikke ønsker så meget varme i skrues der ned der.

Kredsen der forsyner radiatorerne skal styres som man styrer gulvvarme. Hjemme ved mig selv ændrer jeg typisk gulvvarmens temperatur nogle få gange om året, lukker om sommeren og skruer op efterår/vinter. Det går fint med gulvvarme, da det regulerer meget langsomt.

Men med radiatorerne mister man noget af komforten, da reguleringen nu kun føler på vandet i radiatoren og ikke luftens temperatur. Her der det man med fordel kan sætte et vejrkompenseringsmodul på anlægget, som vil overtage opgaven med at få det hele reguleret sammen. Du kender sikkert den "gamle metode" med 2 termostater på hver radiator. Vejrkompenseringsmodulet er en tand bedre ved at udendørs temperaturen er med i reguleringsparametrene.

Fordelen består i, at hele radiatorens varmefladeareal udnyttes, radiatoren er varme over det hele og derved opnås faktisk en bedre komfort end ved et 2-strengsanlæg. Her skal radiatoren være kold ved udløbet for at give en god afkøling, og det kan få det til at virke fodkoldt.

2-strengsanlæg:

Her går øvelsen naturligvis også ud på at udnytte radiatorens varmefladeareal. Det skal bare gøres på en anden måde. Som nævnt ovenfor skal radiatoren her være kold ved udløbet. Det sikres med en ventil med forudindstilling, dvs. radiatorens vandflow reduceres, så det passer med, at radiatoren kan nå at køle vandet ned. Hvis en radiator er varm ved udløbet er afkølingen ødelagt.

Andre fejlkilder:

Direkte eller veksler tilslutning:

Måler vi på 2.000 huse, hvor halvdelen er direkte tilsluttet og den anden halvdel med veksler tilslutning er afkølingen 4,75 oC bedre ved direkte tilslutning. Veksleren kan være en tørstig komponent. En ofte set fejl er, at føleren, der skal lukke for fjernvarmen når der ikke er forbrug, sidder for langt væk og derved ikke føler varmen og derfor løber fjernvarmevandet hele tiden og afkølingen bliver dårlig. Termostaten kan også være indstillet på en temperatur, der er så høj, at fjerenvarmevandet ikke kan nå derop. Så løber fjernvarmevandet også hele tiden og ødelægger afkølingen.

Vaskevand:

Lidt samme problem som ovenfor. Er termostaten på veksleren indstillet til en temperatur som fjernvarmevandet ikke når op til, løber fjernvarmevand igennem veksleren hele tiden, det giver også en ødelagt afkøling.

Cirkulationspumper:

Mht. at udskifte pumper, så er det pumpens eget forbrug man reducerer. Det kan være en god ide, da de nye pumper ikke bruger ret meget el ift. de gamle. Ved et 1-strengsanlæg er besparelsen der næsten ikke, da vandet skal cirkuleres på max. flow for at sikre komforten. På max. pumpeydelse er der ganske få % kWh sparet.

 

//