Priser/Takster for delområde Nors

 Tilslutningsbidrag (engangsbeløb) 10.000,00    kr. + moms
 Abonnements bidrag 500,00    kr. + moms
 Effektbidrag (fast bidrag) 14,00    kr./m² + moms
 Forsyningsledningsbidrag,  delområde Nors 7,60    kr./m²  + moms
 Etableringsbidrag, delområde Nors 2,90    kr./m² + moms
 Forbrugsbidrag (variabelt bidrag) 0,30    kr./kWh + moms
DOWNLOAD
Notat Til Nors Fjernvarmeforsyning Af Nors 2021 02 17
DOWNLOAD
Notat Til Thisted Varmeforsyning Fjernvarmeforsyning Af Nors 2021 02 17