Priser/Takster for delområde Nors

 Tilslutningsbidrag (engangsbeløb) 10.000,00    kr. + moms
 Abonnements bidrag 500,00    kr. + moms
 Effektbidrag (fast bidrag) 14,00    kr./m² + moms
 Forsyningsledningsbidrag,  delområde Nors 8,57    kr./m²  + moms
 Etableringsbidrag, delområde Nors 3,27    kr./m² + moms
 Forbrugsbidrag (variabelt bidrag) 0,30    kr./kWh + moms
DOWNLOAD
2. Tidsplan Nors
DOWNLOAD
Oplysningsskema Nors
DOWNLOAD
Tegningsliste Standard
DOWNLOAD
Punkt 21 Bilag 1 Bilag A Projektforslag
DOWNLOAD
Punkt 21 Bilag 2 Bilag B Kort Over Projektomraade
DOWNLOAD
Punkt 21 Bilag 3 Bilag C Rettelsesblad Til Projektforslag