Priser/Takster for delområde Nors

 Tilslutningsbidrag (engangsbeløb) 10.000,00    kr. + moms
 Abonnements bidrag 500,00    kr. + moms
 Effektbidrag (fast bidrag) 14,00    kr./m² + moms
 Forsyningsledningsbidrag,  delområde Nors 8,57    kr./m²  + moms
 Etableringsbidrag, delområde Nors 3,27    kr./m² + moms
 Forbrugsbidrag (variabelt bidrag) 0,35    kr./kWh + moms

 

//