Medarbejdere

ADMINISTRATION

Bogholder Jeanette Davidsen send mig en e-mail

Teknisk assistent Bente Toftdahl send mig en e-mail

Administrativ medarbejder Fie Refsgaard send mig en e-mail

TEKNISKAFDELING

Maskinmester Henrik Schultz send mig en e-mail

Driftstekniker Thorbjørn Jensen send mig en e-mail

Maskinmester Kristian Kronborg Nielsen send mig en e-mail

 

DRIFT

Driften af Thisted Varmeforsynings produktionsanlæg varetages af Kraftvarmeværket Thisted.

VAGTTELEFON 2224 6666

Forbruger vagtopkald for Thisted Varmeforsyning og Thisted Fjernkøl

 

LEDNINGSAFDELING

Ledningsmester Preben Bojer send mig en e-mail

Maskinmester Dennis Berg Kloster send mig en e-mail

LEDELSE

Driftschef Søren Højmose Damgaard send mig en e-mail