Medarbejdere

ADMINISTRATION

Bogholder Jeanette Davidsen og teknisk assistent Bente Toftdahl varetager de administrative opgaver så som økonomi, forbrugeradministration, måleradministration samt ledningsregistrering.

Jeanette Davidsen send mig en e-mail

Bente Toftdahl send mig en e-mail

 

TEKNISKAFDELING

Maskinmester Henrik Schultz send mig en e-mail

Driftstekniker Thorbjørn Jensen send mig en e-mail

Maskinmester Kristian Kronborg Nielsen send mig en e-mail

 

DRIFT

Driften af Thisted Varmeforsynings produktionsanlæg varetages af Kraftvarmeværket Thisted.

VAGTTELEFON 2224 6666

Forbruger vagtopkald for Thisted Varmeforsyning og Thisted Fjernkøl

 

LEDNINGSAFDELING

Ledningsmester Preben Bojer forestår alle anlægs- og vedligeholdelsesarbejder i distributionsnettet, samt forbrugerkontakt ved tilslutning til Thisted Varmeforsyning.

Preben Bojer send mig en e-mail

 

LEDELSE

Driftschef Søren Højmose Damgaard send mig en e-mail