Priser/Takster for delområde Sennels

 Tilslutningsbidrag (engangsbeløb) 10.000,00    kr. + moms
 Abonnementsbidrag 500,00    kr. + moms
 Effekt bidrag (fast bidrag) 14,00    kr./m² + moms
 Forsyningsledningsbidrag, delområde Sennels 7,30    kr./m² + moms
 Etableringsbidrag, delområde Sennels 2,80    kr./m² + moms
 Forbrugsbidrag (variabelt bidrag) 0,30    kr./kWh + moms