Energibesparelser

Baggrund og formål

Danmarks nuværende og tidligere regeringer har gennem årene indgået en række internationale aftaler, der forpligter Danmark til at begrænse udledningen af drivhusgasser, især ved gennemførelse af energibesparelser og ved reduktion af CO2-holdige brændsler. 

For at nå det samlede energisparemål, skal el-, naturgas- og fjernvarmeselskaberne hjælpe deres forbrugere med at reducere energiforbruget. 

Kravene fremgår at den bekendtgørelse som Energistyrelsen udsendte i december 2013 bekendtgørelse nr. 1452 "Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder". 

Bekendtgørelsen kan læses i sin helhed her

Krav til Thisted Varmeforsyning

Thisted Varmeforsyning skal finde energibesparelser i 2018, som svarer til 3,48% af fjernvarmeproduktionen i 2015.

Tilskudsordning

Se nedenstående folder.