Varsling af prisstigning

21. juni 2024

Varsling af prisstigning fra 1. oktober 2024.

De sidste års stigninger på materialer og brændsler har gjort, at Thisted Varmeforsyning ser sig nødsaget til at hæve prisen på det variable bidrag fra 350 kr. pr. MWh til 400 kr. pr. MWh, hvilket betyder at den samlede varmepris stiger med ca. 10-11% for et standardhus og en standardlejlighed.

Prisen er gældende fra den 1. oktober 2024.

For en typisk husstand vil prisstigningen betyde:

//