Har du modtaget en SMS, så se her

26. januar 2022

Du kan følge dit forbrug på E|Forsyning (thisted-varmeforsyning.dk) ved hjælp af dit forbrugernummer og din firecifret adgangskode. Disse oplysninger finder du på din sidste årsopgørelse eller ved at kontakte os på 97926666.

Er du lejer og betaler varme til din udlejer, skal du se bort fra denne henvendelse/meddelelse.

Baggrund for udsendelse af forbrugsmeddelser:

I henhold til EU-reglerne er Thisted Varmeforsyning forpligtet til at oplyse om energiforbrug jf.BEK nr 2251 af 29/12/2020 - Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.

//