Fremtidssikret fjernkøling

Bruger din ejendom eller virksomhed elektricitet til aircondition, såkaldt komfortkøling, så er du også ramt af de afgiftsomlægninger, der trådte i kraft den 1. januar 2010.

Tidligere har du kunnet modregne afgiften på 80 øre pr. kWh på den elektricitet, du brugte til komfortkøling. Det kan du ikke længere.

Reglerne definerer komfortkøling, som køling der sker af hensyn til dine kunder, medarbejdere eller lejers komfort. Når afgiften ikke længere kan trækkes fra, bliver din udgift til el meget højere end tidligere.

Derfor er det klogt at vælge fjernkøling. Fjernkøling er et godt valg med fremtidssikrede priser.