Priser 2022

23. september 2022

Der er ikke varslet prisstigning i år.

Prisen for 2023 vedtages på bestyrelsesmødet medio december 2022