COVID-19

12. marts 2020

Udmelding vedr. COVID-19

Dagsdato har den daglige ledelse for Kraftvarmeværk Thisted og Thisted Varmeforsyning samt bestyrelsesformanden holde møde vedr. COVID-19 situationer.

Vi har taget forholdsregler i korrekt med de nationale anbefalinger samt energistyrelsens anbefalinger til forsyningssektoren.

Ledelserne af virksomhederne er fra i dag, målrettet organiseret mod COVID-19 udfordringerne.