COVID-19

12. marts 2020

Udmelding vedr. COVID-19

Dagsdato har den daglige ledelse for Kraftvarmeværk Thisted og Thisted Varmeforsyning samt bestyrelsesformanden holdt møde vedr. COVID-19 situationen.

Vi har taget forholdsregler i overensstemmelse med de nationale anbefalinger samt energistyrelsens anbefalinger til forsyningssektoren.

Ledelserne af virksomhederne er fra i dag, målrettet organiseret mod COVID-19 udfordringerne.

 

Forbrugerbesøg stilles i bero, i henhold til de nationale retningslinjer.